Privacverklaring Plan-B

Jouw privacy vinden wij heel belangrijk en daarom willen wij transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wat jouw rechten zijn over het beheren van deze informatie. Wij, van Plan-B, zijn de beheerder van jouw gegevens, oftewel de verwerkers verantwoordelijke, en willen jou ervan verzekeren dat jouw gegevens worden beschermd volgens de maatstaven van de Europese en Nederlandse privacywetgeving, zoals de Algemene Wet op Gegevensbescherming (AVG), die is gebaseerd op de Europese wet, de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om! Daar kun je op vertrouwen. Wij hebben nooit jouw persoonsgegevens verkocht aan derden en zullen dit ook nooit gaan doen. Hieronder is alles uitgelegd omtrent jouw persoonsgegevens. Mocht er iets nog niet helemaal duidelijk zijn? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan via info@planbsocks.com

 

Onderwerpen:

 • Definitie
 • gebruik van gegevens
 • bewaartijd
 • Het delen van jouw gegevens
 • betaalsysteem
 • jouw rechten
 • contact info

 

 

Wat wordt er bedoeld met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren. Denk hierbij aan je naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres. Maar onder persoonsgegevens behoren ook het IP-adres van je computer of je IBAN bij een overschrijving.

 

 

Wat voor soort gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens, die je aan ons verstrekt, en die wij verwerken op basis van jouw expliciete toestemming, zoals:

 • Je naam, en/of de naam van je kind(eren)
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Gegevens over wanneer je contact hebt met de klantenservice

 

Wij verzamelen ook analytische gegevens voor ons gerechtvaardigd belang om te begrijpen hoe we onze producten en systemen kunnen verbeteren. Deze data laat je direct of indirect achter op onze website en social media, zoals:

 • Account registratie / time stamps
 • Wanneer je een bezoekje brengt aan onze website
 • Social media gegevens, zoals hashtags, posts, referenties, wanneer je ons merk tagged of benoemd, etc.
 • Cookies
 • Jouw acties en reacties op onze marketingcampagnes
 • Onafgemaakte membership registraties

 

 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we naar jouw persoonsgegevens.

Hieronder zetten we uiteen waarvoor we jouw gegevens precies gebruiken:

 • Naam en adres: Zodat we weten aan wie we de verzending(en) moeten richten en op welk adres de verzending(en) geleverd moeten worden.
 • Telefoonnummer: Jouw telefoonnummer is belangrijk zodat we je kunnen voorzien van belangrijke informatie met betrekking tot je betaling(en) of over levering(en). We zullen dit uitsluitend gebruiken als er vanuit jou contact is opgenomen met ons of er een prangende oorzaak ten grondslag ligt.
 • E-mail en IBAN: Jouw e-mailadres gebruiken we voor het versturen van persoonlijke mails en online campagnes. Daarnaast gebruiken wij jouw e-mailadres en IBAN om fraude te voorkomen. Op deze twee onderdelen wordt gecontroleerd bij het aanmaken van een account. Elk member heeft recht op het aanmaken van een account en hiermee een paar sokken voor ‚ā¨9,99.
 • Bankgegevens en betalingen: We verwerken de naam en het bankrekeningnummer van de persoon die een order heeft geplaatst via een bankafschrijving om de order te verwerken. Met deze gegevens begrijpen wij dat iemand member is geworden en een eerste paar sokken verwacht.
 • Account logs: Zodat we wijzigingen, die jij aanbrengt in je account, kunnen bewaren. Zo kunnen we zien wanneer jij jouw maat hebt gewijzigd of een adreswijziging is doorgevoerd. We hebben deze gegevens nodig zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Mocht bijvoorbeeld jouw paar sokken na een adreswijziging niet op het nieuwe adres zijn ontvangen, dan kan het zijn dat jij jouw wijziging net te laat hebt doorgevoerd. Wij kunnen door het bewaren van de logs met je meekijken en zorgen voor een passende oplossing.
 • Tags op social media: Ons webcare team volgt de berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op internet en die over Plan-B gaan en beantwoord berichten die aan Plan-B gericht zijn. Hierdoor krijgt iedereen antwoord op zijn vraag en worden veel voorkomende vragen behandeld in onze veelgestelde vragen. Wij streven ernaar om zo duidelijk mogelijk te zijn over ons concept en mogelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
 • Overige data: Data die je direct, of indirect achterlaat op onze website, zoals website cookies, of een begonnen registratie voor een membership.

 

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Het merendeel van de gegevens verwerken wij in Nederland, waar ons hoofdkantoor is gevestigd. Om fiscale redenen bewaren wij gegevens, die noodzakelijk zijn voor de belastingdienst, maximaal vijf jaar. We bewaren anonieme analytische gegevens zolang we deze nodig denken te hebben om onze systemen en producten te optimaliseren. Omdat deze gegevens anoniem zijn, en de identiteit niet achterhaald kan worden, hebben we je toestemming hiervoor niet nodig.

 

 

Met wie delen we jouw gegevens?

We hebben jouw gegevens nooit verkocht en zullen deze ook nooit aan derden verkopen. Wel delen we je gegevens met een aantal externe partners zodat we jou onze sokken kunnen leveren, en onze service en producten kunnen verbeteren. Wanneer we deze gegevens delen, zorgen we ervoor dat alle partijen ons verzekeren dat zij jouw gegevens tevens optimaal beschermen met de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals vereist door de wet. Voordat we uw gegevens delen, beoordelen we welke gegevens we met onze partners moeten delen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er geen onnodige persoonsgegevens worden gedeeld.

Wij delen jouw gegevens met Rabobank en Mollie. Wij delen jouw voornaam, achternaam en IBAN met onze bank, Rabobank, en onze betalingsprovider Mollie, zodat de maandelijkse afschrijving bij de juiste persoon wordt afgeschreven. Uiteraard wordt hier zorgvuldig mee omgegaan en zal Rabobank en Mollie jouw gegevens niet gebruiken voor derden. Het is dan ook alleen mogelijk om jouw bankgegevens online aan te passen, zodat we zeker weten dat de nieuwe bankgegevens van jou zijn. Maar mocht je hier problemen mee ondervinden, neem dan uiteraard contact met ons op zodat we je persoonlijk kunnen helpen met het vinden van een veilige oplossing.

Wij delen jouw gegevens met onze mailservice Klaviyo zodat er o.a. een aankondiging afschrijvings mail verstuurd kan worden. Wij delen met onze mailservice jouw voornaam, achternaam en mailadres, zodat wij een persoonlijke email kunnen sturen naar het juiste e-mailadres. Klaviyo deelt niet de gegevens die wij van jou met hen delen, maar wij raden je aan om de privacyvoorwaarden van Klaviyo te lezen om meer te weten over hoe zij jouw gegevens verwerken.

Wij delen jouw gegevens met onze partner PostNL zodat jouw paar sokken zo snel mogelijk op jouw deurmat terecht komt. Wij melden PostNL jouw voornaam, achternaam en adresgegevens, zodat zij weten op welk adres jouw sokken geleverd moet worden. Wij verwijzen naar de privacyvoorwaarden van PostNL voor meer informatie over hoe PostNL jouw gegevens verwerkt.

 

 

Ons automatisch betaalsysteem

We werken er hard aan om het je zo makkelijk mogelijk te maken om een paar sokken te bestellen of lid te worden van Plan-B. Daarom kun je alles online doen via onze geautomatiseerde systemen zonder contact op te hoeven nemen met onze klantenservice. Mocht je hier echter problemen mee ondervinden, neem dan contact met ons op via: info@planbsocks.com.

 

 

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot ons privacy beleid

Je kunt altijd contact met ons opnemen om:

 • Toegang te krijgen tot je gegevens, en een kopie op te vragen om te zien welke gegevens er over jou worden verwerkt, met wie deze gegevens worden gedeeld en voor hoelang deze worden bewaard.
 • Ons verzoeken om correctie van je gegevens. Als je merkt dat we onjuiste gegevens van je hebben, neem dan contact met ons op om de gegevens aan te vullen of te corrigeren die volgens jou onvolledig of onjuist zijn. In de meeste gevallen kun je dit zelf ook aanpassen door in te loggen op je account.
 • Bezwaar maken dat wij jouw gegevens gebruiken, of ons verzoeken om je ‚Äė te vergeten‚Äô. Al zullen wij het vreselijk vinden om je te zien vertrekken, je mag ons altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Indien mogelijk zullen we hieraan voldoen, echter is dit niet altijd het geval. Als wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen van overheidsinstanties waardoor we bepaalde gegevens moeten bewaren of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische verzoeken van nationale autoriteiten, kan het zijn dat we je nog niet helemaal kunnen vergeten.
 • Een elektronisch kopie aanvragen voor overdraagbaar gebruik en, indien mogelijk, overdragen aan een andere organisatie. Het kan zijn dat we hiervoor een administratieve vergoeding verrekenen.Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op!

 

Voordat wij jouw informatie overdragen kunnen wij jou vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle medewerkers van Plan-B die kennis kunnen nemen tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk;
 • Onze medewerkers zijn ge√Įnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Hoe wij denken over privacy

Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met jouw gegevens om gaan. Binnen Plan-B wegen we alle belangen af en jouw recht op privacy telt zwaar mee. Wij vinden transparantie over jouw gegevens erg belangrijk. We zijn zorgvuldig met jouw persoonsgegevens en zijn dus altijd bezig met het beveiligen van ons systeem, zodat jouw gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. We gebruiken alleen persoonsgegevens als het een toegevoegde waarde heeft voor onze leden.

 

 

Contact info

Als je je graag wilt uitschrijven van onze nieuwsbrief, vind je onderaan iedere nieuwsbrief het kopje ‚Äėuitschrijven.‚Äô Je ontvangt dan alleen nog maar e-mails die gerelateerd zijn aan je bestellingen of betalingen. Je mag te allen tijde contact met ons opnemen via: info@planbsocks.com, of een brief te sturen naar: Bandit B.V., Beemdstraat 10, 5711 CV Someren. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen te reageren. Voeg daarom je naam en adres toe, als je ons een brief stuurt, zodat we er zeker van kunnen zijn dat ons antwoord je kan bereiken. Als jij een offici√ęle klacht wilt indienen of als je denkt dat Plan-B je zorgen niet goed heeft kunnen beantwoorden, kun je contact opnemen met de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland.

 

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht je bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor jouw klacht dan heeft je altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.